skip to Main Content
Urgente 112

După ce valori metodologice lucrează echipa SALVAMONT MUREȘ

  • Calitatea unei organizații / instituții este determinată de calitatea oamenilor din cadrul acesteia.

 

  • Coloana vertebrală a organizației / instituției trebuie să fie formată din colegii care doresc să se dezvolte să învețe și să lucreze.

 

  • Membrii echipei salvamont trebuie să simte că au nevoie de dezvoltare și învățare, iar organizația / instituția trebuie să asigure acest lucru. De la mai multe cunoștiințe se poate aștepta o mai bună performanță.

 

  • Încredere, cooperare, părere deschisă și sinceră în activitățile zilnice. Conducătorul să aibă autoritate, respectiv pe baza calităților umane și a muncii profesionale să fie respectat și să se stabilească o cooperare bună cu echipa combinată cu respectul deplin pentru performanță și calitate.

 

  • Trebuie să acceptăm că în viața noastră există un singur punct fix, care este schimbarea. Schimbarea nu este altceva decât o provocare de a fi mai mult azi, decât am fost ieri. Schimbările trebuie să fie dinamice și armonioase.

 

  • Îmbunătățirea continuă a calității și a performanței. Calitatea muncii sau a serviciilor definite în cadrul organizației / instituției, precum performanța specificată inclusiv termenul limită nu pot fi subiectul dezbaterii.

 

  • Tot ce este măsurabil trebuie măsurat, asta reprezintă baza evaluării performanței și a colegilor. Rezultatul trebuie răsplpătit și nu acțiunile întreprinse în cadrul proceselor.

 

  • Pe baza acestei metodologii și principii occidentale a fost pregătit codul de etică al SPJ Salvamont Salvaspeo Mureș, și aplicarea acesteia este obligatoriu pentru toți membrii echipei.

Valorile de bază: performanța, eficiența, capacitatea de organizare, respectul față de lider și a coechipierilor, cunoașterea regulamentului de ordine interioară și respectarea acesteia. Obiectul și țelul echipei Salvamont Mureș este dezvoltarea și creșterea permanentă în așa fel, ca membrii echipei, respectiv familiile acestora să aibă parte de satisfacție materială și sufletească.
Echipa Salvamont Mureș dorește ca agajații și voluntarii să fie câștigători și în viața privată, și că aceștia să-și găsească pacea sufletească și la locul de muncă.

Oferind flexibilitate se așteaptă de la fiecare angajat și voluntar o muncă exigentă, eficientă și exactă, respectarea standardelor etice și evitarea încălcării normelor etice.

Așteptări interne: Pregătire profesională și nevoia de dezvoltare continuă, etică adecvată muncii, respect mutual, aprecierea reciprocă. Și în viitor vom încerca să recrutăm doar acele persoane care se pot identifica cu valorile și obiectivele noastre și le vor respecta pe deplin. Deasemenea așteptăm de la toți colegii la reprezentarea valorilor, respectarea standardelor etice de conduită a legalității și urmăririi regulilor. O bună relație de lucru internă este baza și condiția necesară pentru cooperarea profesională a angajaților și a voluntarilor.

Avem așteptarea de la fiecare angajat și voluntar să își facă treaba cu hărnicie, cu conștiinciozitate și responsabilitate, oferind ambițiile sale cele mai bune. Condiția relației de bună colaborare între colegi presupune existența armoniei între aceștia.

Este importantă relația bună cu partenerii, cu concurența, cu mass media, cu societatea și comunitatea locală. Tratamentul egal și respectarea etniei rasiale este o prioritate.
Salvamont Mureș este bilingv și pe măsura posibilităților sale asigură comunicarea fiecărui coleg pe limba limba lui maternă.

Fiecare coleg își ia la cunoștiință că cei ce reprezintă concurență în momentul de față pot să devine aliați strategici în viitor și vice versa.
Este accentuată importanța protecției informațiilor și a datelor precum și gestionarea conflictelor de interese și menținerea reputației echipei Salvamont Mureș. Este o cerință generală ca angajații și volunatarii care vorbesc în public să furnizeze doar informații legate de domeniul lor profesional și să nu treacă de limitele competenței lor.

Dress code: la sediul Salvamont Mureș nu este introdus un dress code obligatoriu, dar angajații respectiv voluntarii trebuie să îmbrace civilizat, la punctele de lucru sau la munca pe teren un salvator montan trebuie să poartă echipamentul din dotare, conform regulamentului intern.
Evaluarea personalului voluntar nou este realizat de superiorul direct înregistrat în organigramă, care are dreptul de a decide asupra cooperării ulterioare.

Comportamentul exemplar și autentic al conducătorilor / liderilor echipei Salvamont Mureș redă autencititate către angajați și voluntari, parteneri, mass media sau pentru persoanele accidentate.

Codul etic al echipei Salvamont Mureș a fost formulat de către conducătorii / liderii, oameni cheie al organizației / instituției și a fost aprobat de către angajații Serviciului. După consultarea cu personalul și toți colegii al Salvamont Mureș se așteaptă ca toți să respecte pe deplin acest cod etic.

Consiliul director
20 ianuarie 2020

Back To Top