skip to Main Content
Urgente 112

Milyen értékek mentén kíván dolgozni a maros megyei hegyimentő szolgálat

  • A Szolgálatnak a minőségét a benne levő emberek minősége határozza meg.

 

  • A fejlődni, tanulni, olgozni akaró csapattagok alkotják a szervezet gerincét.

 

  • A csapattagoknak fejlődése és tanulása legyen igényük és a szervezet biztosítsa ezen szükségletüket. A több tudástól több teljesítményt kell elvárni.

 

  • Bizalom, együttműködés, őszinte, nyílt véleménykimondás a mindennapokban. A vezetőnek legyen tekintélye, az emberi kvalitásai és szakmai munkája alapján tiszteljék, kövessék és kölcsönösen alakuljon ki jó együttműködés a csapatával, amely közös munka a teljesítmény és a minőség maradéktalan tiszteletével párosuljon.

 

  • A szervezeten belüli változás, fejlődés folyamatos keresése és elfogadása.  Tudomásul kell vennünk, hogy az életünkben egy fix pont van: a folyamatos változás. A változás nem más, mint egy kihívás, hogy ma legyek több, mint tegnap voltam. A változások legyenek dinamikusak és harmónikusak.

 

  • A minőség és a teljesítmény folyamatos javítása. A szervezeten belül meghatározott munka minősége, valamint a meghatározott teljesítmény, beleértve a határidőt is, nem lehet vita tárgya.

 

  • Mindent, amit lehet, azt mérni kell, ez a teljesítmény értékelés alapja. Az eredményt kell jutalmazni, és nem a folyamatokban végzett cselekedeteket.

 

  • E nyugati gondolkodású módszertan alapján, és elvei szerint készült el a Hegyimentő Szolgálat etikai kódex-e, melynek alkalmazása elvárás minden Maros megyei hegyimentő és hegyimentő önkéntes számára!

Alapértékek: a teljesítmény, a hatékonyság, a szervezettség, az eredményorientáltság, a minőség, a csapattagok és a vezető tisztelete valamint a belső szabályzat ismerete és betartása.
A Hegyimentő Szolgálat és a Maros Megyei Hegyimentő Egyesület célja és célkitűzése a folyamatos növekedés és fejlődés a csapattagok és családtagjaik elégedettsége mellett. A Hegyimentő Szolgálat a munkatársait és önkénteseit győztesnek szeretné látni a magánéletben is, és szeretné, hogy a lelki békéjüket a munkában is megtalálják.

Rugalmasságot biztosítva minden csapattagtól elvárjuk az igényes / hatékony és pontos munkavégzést, valamint az etikai normák betartását.

Belső elvárás: folyamatos fejlődés, megfelelő munkamorál, egymás iránti tisztelet és egymás megbecsülése. Vállaljuk, hogy a jövőben is csak olyan munkatársat és önkéntest veszünk fel, akik azonosulni tudnak képviselt értékeinkkel, céljainkkal, és azokat maradéktalanul be is tartják. Elvárjuk továbbá minden csapattagunktól az értékek képviseletét, az etikus magatartási normák betartását, törvényességet és szabályok követését. A jó belső munkakapcsolatok a csapattagok szakszerű együttműködésének, és így a Hegyimentő Szolgálat eredményességeinek alapja és feltétele.

Elvárás, hogy minden csapattag szorgalmasan, képességei legjavát adva, lelkiismeretesen, felelősséggel végezze feladatait. A jó munkatársi kapcsolat feltétele a csapattagok közötti összhang megléte.

Fontos a jó kapcsolat a partnerekkel, versenytársakkal, társadalommal, a sajtóval, valamint a helyi közösségekkel. A Hegyimentő Szolgálatnál kiemelt az egyenlő bánásmód biztosítása, a faji és etnikai hovatartozás tisztelete.

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat kétnyelvű, és minden csapattagnak biztosítja a megfelelő nyelvi kommunikációt.
Minden csapattag tudomásul kell vegye, hogy aki ma versenytárs vagy vetélytárs, az a jövőben lehet stratégiai szövetséges, és fordítva.
Kiemelten fontos az információ és az összeférhetetlenség kezelése, valamint a Hegyimentő Szolgálat hírnevének megőrzése.

Fontos, hogy információ átadásakor a csapattagok csak a szakmai területükkel kapcsolatos modanivalót közöljék, és ne lépjék át a kompetencia határokat.

Dress code: A Maros Megyei Hegyimentő szolgálat irodájában nincs bevezetett dress code, de a munkapontoknál, valamint terepen való munka esetén egyenruhában, az előírásoknak megfelelően kell öltözni.
A csapattag értékelését a szerkezeti felépítésében rögzített közvetlen felettes végzi, akinek joga van dönteni a további együttműködésről is.

A vezető / vezetők példás magatartással ad / adnak hitelességet a Hegyiementő Szogálatról a csapattagok, partnerek, a média és a bajba jutott emberek felé.

A Hegyimentő Szolgálat és a Hegyimentő Egyesület belső kódexét a csapat vezetői, kulcsemberei dolgozták ki és a csapattagok konzultációja után elfogadásra került. A Hegyimentő Szolgálat vezetése és valamennyi csapattagja elvárja az etikai kódex maradéktalan betartását.

A Vezető tanács 2020. január 20.-án.

Back To Top