skip to Main Content
Urgente 112

Miképpen lesz valakiből hegyimentő

A   hegyimentők   szakképzett   személyek,   akik   a   következő   főbb   tevékenységeket végzik:   megelőző   járőrözés,   a   Barlangi   és   Hegyimentő   Szolgálat   ügyeleteinek biztosítása  a  SALVAMONT  telephelyein,   menedékházaiban,  az   eltűnt   személyek felkutatása, baleseti elsősegély-nyújtás, a sérült vagy beteg személyek szállítása és átadása   a   mentőszolgálat/SMURD/mentőhelikopter   vagy   a   legközelebbi   kórház személyzetének.

A  SALVAMONT  állományában   egyaránt   találunk   hivatásos   és   önkéntes hegyimentőket, mindkét kategória ugyanolyan szakmai felkészültséggel rendelkezik.

Romániában   a   hegyimentő   szakmát   a   2007.   évi   109.   sz.   Sürgősségi Kormányrendelettel kiegészített 2004. évi 200. sz. Törvény szabályozza, a romániai foglalkozások jegyzékében (COR) az 541904-es kóddal szerepel a 3 évnél rövidebb felsőfokú tanulmányokat igénylő szakmák között.

A hegyvidéki balesetek megelőzését célzó intézkedések meghozataláról és a hegyi mentés   szervezéséről   szóló   2003.   évi   77.   sz.   Kormányhatározat   24.   cikke értelmében,   azok   a   személyek,   akik   hegyimentők   akarnak   lenni,   a   következő feltételeket kell, hogy halmozottan teljesítsék:

1. betöltött 18. életév;
2. büntetlen előélet;
3. orvosi iratokkal igazolt megfelelő egészségi állapot;
4.   a   Romániai   Hegyimentők   Országos   Egyesülete   (A.N.S.M.R.)   által   kijelölt szakképzési formák elvégzése és a gyakornoki időszak letöltése;
5. kifogástalan erkölcsi magatartás;
6.   a   Romániai   Hegyimentők   Országos   Egyesülete   által   szervezett   szakmai minősítő vizsga sikeres letétele.

A   Romániai   Hegyimentők   Országos   Egyesülete   (A.N.S.M.R.)   a   hegyimentő gyakornokok számára legalább 2 (két) éves, minimum 160 órát magában foglaló, helyi   szakmai   felkészülési   időszakot   határozott   meg,   az   akkreditált   hegyimentő szakképzési központokban.

Tehát,   az   első   lépés   a   hegyimentővé   válás   útján:   keresni   kell   egy   Salvamont csapatot a lakhely vagy a kedvenc hegyvidék körzetében. Ebben a csapatban, a hegyimentői   gyakornokság   ideje   alatt   a   jelöltnek   lehetősége   adódik   felfedezni   e tevékenység   sajátosságait,   betekinthet   a   kívülállók   számára   kevésbé   látható részletekbe,  szembesülni fog a testi-szellemi megpróbáltatásokkal, nehézségekkel és átélésekkel, majd érzései alapján ki-ki eldöntheti saját maga, hogy valóban részt akar-e venni ebben a csodálatos hegyimentői hivatásban.

Miután letelik ez az időszak, a hegyimentő gyakornok a kezdeti és a hegyimentő csapat keretében szerzett ismeretei függvényében, elkezdheti végigjárni az országos kiértékelési  és   minősítési formákat,   amelyek   nyári és   téli   szakaszokra,  kezdő  és haladó szintre vannak osztva. Miután a jelentkező sikeresen vette ezeket a kiértékelő szakaszokat,   megszerzi   a   hegyimentő   szakképzési   oklevelet,   az   alkalmassági bizonyítványt és a szakmai tanúsítványt (a 2003. évi 77. sz. Kormányhatározat 24. cikk f) pontja), amely dokumentumok tanúsítják képesítését e szakma gyakorlásához, alkalmazottként vagy önkéntesként, egy hegyimentő csapat keretében.

A hegyimentők kötelesek vizsgákon részt venni a Romániai Hegyimentők Országos Egyesülete által kijelölt rendszerességgel, a hegyimentői szakma szabad gyakorlási jogának megerősítése érdekében. Amennyiben valaki nem vesz részt vagy elbukik a háromévenkénti   újraminősítő   vizsgákon,   elveszíti   a   hegyimentői   szakma   szabad gyakorlásának jogát.

A   hegyimentő   struktúrák,   ahol   a   gyakornoki   időszak   letölthető,   nem   sí-   vagy hegymászó   iskolák,   ezekben   a   sportágakban   a   jelöltnek   már   előzetesen rendelkeznie kell a megfelelő ismeretekkel és képességekkel, enélkül csekély annak az esélye, hogy jó hegyimentő válhasson belőle.

Továbbá, attól függetlenül, hogy valaki mennyire jó síző vagy alpinista, ha a hegy szenvedélyes szeretete mellett nem rendelkezik az önfeláldozás szellemével, hogy feltétel nélkül segítsen a bajba jutottakon, sohasem lesz igazi hegyimentő.

A hegyimentői szakma, hivatás, a következőket feltételezi: önként vállalt kockázatok, kiváló   sportolói,   testi   és   szellemi   képességek,   jó   tájékozódás,   felkészülés   az elsősegély   nyújtásban,   megfigyelő-,   elemző-   és   döntési   képesség,   fejlett interperszonális   készségek,   csapatmunka,   hosszú,   kiszámíthatatlan   műszakok, nehéz   körülmények   között:   stressz,   sötétség,   extrém   időjárási   viszonyok,   erős pszichikai nyomás, mikrobiológiai szempontból fertőzött környezet, állandó kitettség a kockázati tényezőknek stb.

Ha   mindezekhez   hozzáadjuk   a   tevékenység   önkéntes,   anyagi   hasznok   nélküli jellegét, az önkéntes hegyimentők esetében, illetve a hivatásosak alacsony fizetését, természetesen feltevődik a kérdés: mi értelme hegyimentőnek lenni?

Sokféle, többé-kevésbé meggyőző válasz létezhet, de az igazsághoz legközelebb áll a lelki beteljesülés, amelyet az a röpke pillanat nyújt, amikor átéled azt a semmihez sem ogható  élményt,  hogy megmentettél egy embert, akinek az  élete  egy adott pillanatban a te és a csapattársaid kezében volt.

Meghívjuk, hogy jöjjenek közénk, fedezzék fel e tevékenység szépségét, még akkor is, ha nem rendelkeznek a szükséges hegyimentői képességekkel, bárki, legyen férfi vagy   nő,   függetlenül   a   felkészültségtől,   szakmától,   nemzetiségi,   vallási   stb. hozzátartozástól, bedolgozó munkatársunk lehet, megtalálhatja helyét és szerepét a hegyimentő   szervezeteinkben   és   támogathat   bennünket   a   hegyi-mentéshez kapcsolódó összes tevékenységben.

Szeretettel várunk mindenkit!

Kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet, hogy előzetes információkat kapjon tőlünk az Ön alkalmasságáról:

  I.

  1.


  2.


  3.


  4.


  II. KÖTELEZŐ FELTÉTELEK

  1.


  2.


  3.


  4.


  Ha a fennti kérdések mindegyikére “IGEN” a válaszod, fel fogjuk venni veled a kapcsolatot.


  Back To Top